Drobne rany – pozornie niegroźne

rany

Drobne rany, skaleczenia, otarcia, niewielkie oparzenia wydają się nie być niczym groźnym, aczkolwiek mogą być oczywiście bolesne i mogą piec. Dotyczy to zwłaszcza dzieci, w przypadku których każda drobna ranka może wywołać płacz. Oczywiście w przypadku wystąpienia drobnych skaleczeń nie należy wpadać w panikę. Jednakże należy podjąć odpowiednie działanie. Jeśli mamy do czynienia z jakimś otarciem czy też skaleczeniem, to niezależnie od tego czy występuje krwawienie, czy też go nie ma, należy taką ranę oczyścić przemywając wodą z mydłem.

Jak zabezpieczyć skaleczenia

Jednocześnie też warto jest zadbać o to, aby taka rana została odkażona specjalnie do tego dedykowanym środkiem. To zapobiega przedostaniu się do rany jakichkolwiek zarazek. Jeśli występuje krwawienie, należy podjąć działania mające na celu zahamowanie krwi. Dopiero wówczas można zastosować środek odkażający oraz ewentualny opatrunek. Jeśli natomiast mamy do czynienia z oparzeniem, to wówczas podstawowym działaniem, jakie należy podjąć, jest jak najszybsze schłodzenie miejsca oparzenia.

Można to zrobić kierując strumień zimnej wody na miejsce oparzone lub przykładając jakiś bardzo zimny przedmiot. Schładzać to miejsce należy nawet przez dziesięć do piętnastu minut. Po tym czasie można osuszyć miejsce oparzenia jałową gazą oraz ewentualnie nanieść jakiś preparat chłodzący, który będzie przyspieszał gojenie powstałych ran. Jeśli mamy do czynienia z powstaniem pęcherzyków na skórze, to nie należy ich niczym przekłuwać, ponieważ takie działanie może prowadzić do wystąpienia zakażenia.