Marskość wątroby

marskość wątroby

Wątroba to delikatny organ, który pełni wiele kluczowych funkcji w naszym organizmie. Niestety jest też narażona na destrukcyjne czynniki, które powodują groźne choroby, między innymi jej marskość. Choroba ta rozwija się wiele lat, nie dając przy tym znacznych objawów, dlatego właśnie jest zbyt późno diagnozowana.

Objawy chorób wątroby

Pojawienie się objawów świadczy niestety już o zaawansowanym stadium. Właśnie z tego względu rokowania są nie optymistyczne. Bardzo często jest to przyczyna śmierci. Marskość wątroby to choroba, która może wystąpić w każdym wieku. Wątroba jest specyficznym organem, gdyż jako jedyny ma zdolności regeneracyjne. Powoduje to, że jest ona w stanie spełniać swoje funkcje nawet wówczas, gdy jest uszkodzona. Nie oznacza to jednak, że taki stan będzie trwał zawsze. Najczęściej marskość wątroby jest kojarzona z zaawansowanym alkoholizmem. Tymczasem jest to tylko jeden  z rodzajów tej choroby. Najpopularniejsza jest marskość uwarunkowana genetycznie, i ta daje najlepsze rokowania, gdyż pacjenci są świadomi, że może u nich wystąpić taki stan i systematycznie wykonują odpowiednie badania.

Do innych postaci marskości wątroby możemy zaliczyć między innymi marskość żółciową, zastoinową, czy pozapalną. Czynnikiem ryzyka jest również stosowanie niektórych leków i choroby takie jak cukrzyca czy otyłość. Każdy czynnik obciążający wątrobę może stać się przyczyną powstania marskości. Objawów marskości wątroby jest wiele, niestety żaden z nich nie jest na tyle charakterystyczny, aby móc rozpoznać ją we wczesnym stadium.