Stres i jego wpływ na zdrowie i samopoczucie

stres

Każdy w naszej codzienności ma pewne wyzwania, stoi wobec różnych wyzwań. Jedne z nich są większe, inne nieco mniejsze; niektóre są na naszą miarę, inne nas przerastają. Niewątpliwie jednak elementem, który jest dla wielu wyzwań przypisany, jest stres. Ten może być motywujący, może być inspirujący, aczkolwiek w odniesieniu do większości przypadków, będziemy mówili o negatywnym wpływie stresu na zdrowie człowieka.

Chroniczny stres

Stres który będzie utrzymywał się nazbyt długo, który będzie człowiekowi towarzyszył niemalże przez cały czas, na pewno będzie skutkował określoną chorobą. Można wskazać na rozwój chorób serca, na rozwój chorób psychicznych, można wskazać na bardzo wiele innych schorzeń, które mogą mieć swoje podłoże właśnie w przedłużającym się stresie. Ten, który nie jest wielki i nie jest nasilony, może motywować, może być postrzegany jako pozytywny i potrzebny, ale tego mamy znacznie mniej. Znacznie częściej stykamy się bowiem z negatywnym oddźwiękiem stresu. Wymagania w pracy, presja czasu, nieuporządkowane życie osobiste, ciągły pośpiech, brak odpowiedniej diety, brak właściwego odpoczynku, właściwej ilości snu powodują, że współcześnie możemy mówić o stresie jako o zjawisku występującym bardzo powszechnie. Ten powoduje nie tylko różne choroby, ale także znacząco obniża nasz nastrój, powoduje, że jesteśmy bardziej zmęczeni, powoduje, że jesteśmy mniej efektywni.

Bądź czujny!

Owa zmniejszona efektywność to tymczasem kolejny powód do tego, aby mówić o stresie. Jednocześnie też powodem mniejszej odporności na stres jest obniżenie poziomu magnezu w ludzkim organizmie, a to jest sygnał do zwiększonej czujności, aby w szczególny sposób zadbać o własne zdrowie. Oczywiście nie jest łatwo poradzić sobie ze stresem, nie jest łatwo stać się na niego odpornym, ale na pewno powinniśmy zrobić coś, aby ów stres nie wpływał na nas w sposób negatywny. W pewnych sytuacjach należy nawet zdecydować się na bardzo radykalne kroki, gdyż zdrowie mamy tylko jedno, a z wszystkimi innymi sprawami jesteśmy w stanie sobie poradzić.