Uczucie głodu wieczorem?

głód wieczorem

Wieczorne i nocne podjadanie na pewno nie jest zjawiskiem, które możemy uznać za pozytywne. Oczywiście możemy to bagatelizować, ale tak naprawdę jest to zjawisko, które ma tylko i wyłącznie negatywne skutki. Wieczorne podjadanie związane jest z odkładaniem się tkanki tłuszczowej, związane jest z niekorzystnym wpływem na pracę wątroby jak również i innych narządów wewnętrznych.

Dlaczego chce mi się jeść?

Dlaczego jednak u jednych osób takie zjawisko występuje, a u innych nie? Ma to swoje podłoże w przyjętych zwyczajach, w przyjętym trybie życia, aczkolwiek nie tylko. Na pewno jeśli mamy do czynienia z brakiem śniadań, jeśli mamy do czynienia z nieregularnym odżywianiem, to wówczas wieczorem możemy mieć do czynienia z niepohamowanym uczuciem głodu. Jeśli owa sytuacja pogłębia się, to trudniej nam będzie się powstrzymywać od wieczornego podjadania. Owo zjawisko może mieć także swoje podłoże medyczne, zdrowotne. Owo zjawisko może mieć także swoje przyczyny w gospodarce hormonalnej.

Spośród wielu różnych hormonów, które człowiek posiada, mamy także grelinę oraz leptynę. Ten pierwszy z hormonów jest odpowiedzialny za uczucie głodu, natomiast ten drugi jest odpowiedzialny za uczucie sytości. Tym samym jeśli poziom greliny jest zbyt wysoki, to tym samym możemy mieć do czynienia właśnie z nasileniem głodu w godzinach wieczornych. To samo dotyczy poziomu leptyny. Jeśli jest on zbyt niski, to tym samym możemy mieć trudność uzyskać owo uczucie sytości.

Co ma wpływ na poziom hormonów?

Na pewno należy tu wskazać na godziny, w których się kładziemy spać. Jeśli bowiem regularnie kładziemy się spać po północy, jeśli brakuje nam snu w jego najgłębszej fazie, to również może mieć to bezpośrednie przełożenie na poziom owych hormonów. Na wieczorne podjadanie można zatem wpłynąć właśnie w ten sposób, że można wieczorem szybciej kłaść się spać. Jednocześnie też bardzo istotnym elementem jest to, aby spożywać śniadanie, aby nasze posiłki były regularne. Poprawa oczywiście od razu nie nastąpi, ale potrzeba pewnego czasu.